Keywords
โปรแกรมโฆษณาออนไลน์ ในเว็บไซต์ BuilderClick.com

แบบที่ 1: แนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างผ่านทางเว็บไซต์
Platinum Package > รับสิทธิเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการ จำนวน  40 รายการพร้อมระบบการจัดการข้อมูลออนไลน์
Gold Package > รับสิทธิเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการ จำนวน  20 รายการพร้อมระบบการจัดการข้อมูลออนไลน์
Silver Package > รับสิทธิเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการ จำนวน  10 รายการพร้อมระบบการจัดการข้อมูลออนไลน์
Bronze Package > รับสิทธิเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการ จำนวน  5 รายการพร้อมระบบการจัดการข้อมูลออนไลน์

แบบที่ 2: โฆษณาตำแหน่งพิเศษในเว็บไซต์
Homepage Banner > โฆษณาในหน้าแรก พร้อมทั้งลิงค์ไปยังหน้าข้อมูลบริษัท, สินค้า และบริการ ภายในเว็บไซต์
Search Page Banner > โฆษณาในหน้าแสดงผลการค้นหา พร้อมทั้งลิงค์ไปยังหน้าข้อมูลบริษัท, สินค้า และบริการ ภายในเว็บไซต์
Directory Page Banner > โฆษณาในหน้ารวมสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งลิงค์ไปยังหน้าข้อมูลบริษัท, สินค้า และบริการ ภายในเว็บไซต์
Main Group Page Banner > โฆษณาในหน้าหมวดหลักสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งลิงค์ไปยังหน้าข้อมูลบริษัท, สินค้า และบริการ ภายในเว็บไซต์
Sub Group Page Banner > โฆษณาในหน้าหมวดย่อยสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งลิงค์ไปยังหน้าข้อมูลบริษัท, สินค้า และบริการ ภายในเว็บไซต์

  สำหรับผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงโฆษณาได้ ที่นี่

  หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  แผนกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร.02-717-2477 ต่อ 158

  หรือติดต่อฝ่ายขายโฆษณา คุณศิรนารถ  โทร.  02-717-2477 ต่อ 158

 
Username
Password
Visitor Exhibitor
Forget Register